Forum Gladiatorius (22)
Banka (16)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (16)
Knihovna (19)
Lázně (20)
Negotium X (13)
Skladiště (8)
Síň mistra války (20)
Templum (20)
Vila Medici (17)
Toto je hlavní sídlo gildy Zapadni_Aliance. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.